O nas

Mag. Blanka Vezjak

Blanka se poglobljeno ukvarja z notranjo revizijo, obvladovanjem tveganj, računovodstvom, kontrolingom in informacijami za odločanje ter korporativnim upravljanjem in trajnostnim poslovanjem – pri vodenju in izvajanju notranjerevizijskih in svetovalnih projektov pri strankah, z delovanjem v organih Slovenskega inštituta za revizijo in Združenja nadzornikov Slovenije, s predavanji in strokovnimi članki ter kot zunanja neodvisna članica revizijskih komisij nadzornih svetov družb v različnih panogah.

STROKOVNI CERTIFIKATI

 • pooblaščena revizorka z veljavnim dovoljenjem za delo
 • CIA (Certified Internal Auditor)
 • aktivna preizkušena notranja revizorka
 • aktivna preizkušena računovodkinja
 • državna revizorka
 • preizkušena državna notranja revizorka
 • certifikat ZNS

PODIPLOMSKA IZOBRAZBA

 • magistra poslovne politike in organiziranja
 • specialistka za revizijo in svetovanje poslovanja

DELOVNE IZKUŠNJE

 • vodja računovodstva v proizvodnem podjetju
 • vodja oddelka za zunanjo revizijo v mednarodni revizijski družbi
 • vodja oddelka za revidiranje poslovanja in računovodsko svetovanje v mednarodni revizijski družbi
 • članica uprave in direktorica področja obvladovanja tveganj v mednarodni revizijski in svetovalni družbi
 • lokalna svetovalka Svetovne banke
 • direktorica in prokuristka Vezjak svetovanje, d. o. o.

AKADEMSKE IZKUŠNJE

 • asistentka in višja predavateljica za računovodstvo in revizijo na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru od leta 1994 do 2009
 • Fulbrightova štipendistka vlade ZDA za raziskovanje od leta 2000 do 2001

ČLANSTVO V ORGANIH STROKOVNIH ORGANIZACIJ

 • članica strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo (SIR) od leta 2012 do 2017
 • članica petčlanskega odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev Slovenskega inštituta za revizijo (SIR) od leta 2003 do 2016 in od leta 2020
 • članica programskega sveta Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS) od leta 2008
 • članica delovne skupine ZNS za pripravo Priporočil za revizijske komisije od leta 2009
 • članica delovne skupine evropskega združenja nadzornikov (ecoDa) za obravnavo vpliva revizijske reforme na delo revizijskih komisij (the European Confederation of Directors’ Associations, Working Group on the Impact of the Audit Reform on Audit Committees) od julija 2015
 • članica strokovnega sveta Inštituta za javne službe od januarja 2013
 • članica komisije za slovenske računovodske standarde SIR od leta 2001 do 2014
 • članica FEE Sustainability Working Party od leta 2002 do 2006, FEE Sustainability Policy Group od leta 2007 do 2009 in FEE Sustainability Group od leta 2010 do maja 2014, skupine za oblikovanje strategije na področju trajnosti v okviru Evropske zveze računovodij in revizorjev v Bruslju (FEE, Fédération des Experts comptables Européens – Federation of European Accountants, sedaj Accountancy Europe)
 • članica uredniškega odbora Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije od leta 1998 do 2011
 • članica petčlanskega odbora sekcije za računovodstvo SIR od leta 2000 do 2008
 • vodja projektne skupine SIR za prevzem mednarodnih računovodskih standardov v Sloveniji od leta 2003 do 2006
 • predstavnica Slovenije v Računovodskem urejevalnem odboru Evropske komisije (EU Commission Accounting Regulatory Committee, ARC) od leta 2003 do 2008
 • članica predsedstva Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije za mednarodno sodelovanje od leta 2003 do 2007

ČLANSTVO V REVIZIJSKIH KOMISIJAH NADZORNIH SVETOV

 • zunanja članica revizijske komisije upravnega odbora Univerze v Ljubljani od junija 2021
 • zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta Mariborskega vodovoda, d.d., od oktobra 2020 do januarja 2023
 • zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta UNIOR Kovaška industrija d.d., od februarja 2018 do avgusta 2023
 • zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta Nigrada, d.d., Maribor, od avgusta 2019 do novembra 2021
 • zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta Plinovodov, d.o.o., od januarja 2020 do avgusta 2021
 • zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta Triglava pokojninske družbe d.d. (prej Skupne), od novembra 2012 do aprila 2020
 • zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta SID – Prve kreditne zavarovalnice d.d., Ljubljana, od novembra 2010 do maja 2019
 • zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta Snage, družbe za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, Maribor, od junija do decembra 2017
 • zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta Banke Celje, d.d., od oktobra 2013 do maja 2015
 • zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta Letrike, d.d. (prej Iskre Avtoelektrike, d.d.), od marca 2012 do avgusta 2014
 • zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta Raiffeisen Banke, d.d., od oktobra 2009 do oktobra 2013
 • zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta Luke Koper, d.d., od septembra 2009 do avgusta 2014
 • zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta SID banke, d.d., od junija 2009 do maja 2015
 • zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta Pošte Slovenije, d.o.o., od maja 2009 do januarja 2011
 • zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta Pozavarovalnice Sava, d.d., od novembra 2008 do julija 2013
 • zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta Nove Kreditne banke Maribor, d.d., od septembra 2008 do oktobra 2009

BIBLIOGRAFIJA

 • avtorica knjige TRAJNOSTNO POSLOVANJE: priročnik za organizacije. Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2022 (www.uradni-list.si)

 • avtorica e-knjige SUSTAINABLE BUSINESS: Handbook for Organisations. Vezjak svetovanje, d. o. o., Maribor 2023 (www.amazon.com)

 • avtorica knjige Razkritja računovodskih informacij v letnih poročilih, posebej o ravnanju z okoljem. Zbirka Srebrna knjiga št. 14, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana 1998
 • avtorica strokovnih prispevkov ter predavateljica na seminarjih in konferencah – več kot 300 bibliografskih enot

KONTAKTI

tel: +386 (0) 41 997 335
e-pošta: blanka@vezjak-svetovanje.si
skype: bvezjak
LinkedIn: blanka-vezjak-a6b42846