Kontaktni podatki
Jure Vezjak, direktor
tel.: +386 (0) 40 708 616
e-pošta: jure@vezjak-svetovanje.si

mag. Blanka Vezjak, prokuristka
tel.: +386 (0) 41 997 335
e-pošta: blanka@vezjak-svetovanje.si
Vezjak svetovanje, d. o. o
Ul. Bruna Gobca 4
2000 Maribor, Slovenija

Obvladovanje tveganj:

- svetovanje pri

  • optimiranju poslovnih procesov in notranjih kontrol,
  • uvajanju spremljanja stroškov po procesih (Activity Based Costing, ABC),
  • vzpostavljanju sistemov obvladovanja tveganj in njihovem ocenjevanju,
  • vpeljevanju in izvajanju notranjerevizijske dejavnosti,
  • najzahtevnejših računovodskih vprašanjih (SRS, MSRP, računovodstvo za notranje potrebe),
  • informacijah za odločanje - za vodstvo (kontroling) in zunanje uporabnike (letno poročilo),
  • ugotavljanju informacijskih potreb (na primer pred uvedbo IT) in
  • trajnostnem poslovanju in družbeno odgovornem poročanju ter

- presojanje kakovosti notranjerevizijske dejavnosti in

- izobraževanje na vseh naštetih področjih.

 
 
© 2008 - 2017 Vezjak svetovanje, d. o. o. | Izvedba: mobile2ds | Oblikovanje: Collection.si